Zavřít

Musíte uvěřit, že svůj úspěch si vytváříte sami, vy jste strůjci svého osudu.

Cestovní pojištění

Při každé cestě mimo hranice by si měl člověk uvědomit, že zdravotní systém jeho země ho zpravidla nechrání na území jiného státu. Co se s tím dá dělat?

Cestovní pojištění spadá do kategorie neživotního pojištění. Jde o smlouvu uzavřenou mezi klientem a pojišťovnou za účelem pojištění rizik, které se pojí s cestováním. Nejčastějším rizikem je zpravidla náhrada léčebných výloh, které po vás v případě zdravotního problému a následných úkonů, bude cizí stát vymáhat. ČR je sice členským státem EU, kde pro držitele Evropského průkazu zdravotního pojištění na území druhého členského státu, platí nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Zdravotní péče na základě evropských nařízení s sebou ale nese spoustu nedostatků. Nevztahuje se např. na zdravotní repatriaci ani na repatriaci ostatků, nekryje spoluúčasti hrazené pacientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků. Při cestování ale do hry vstupuje i mnoho dalších zdravotních i nezdravotních rizik, které si pojišťovny oblíbily klientům nabízet. Patří mezi ně např.:

  • pojištění ztráty nebo odcizení zavazadel,
  • pojištění odpovědnosti za škodu,
  • pojištění trvalých následků úrazu,
  • pojištění smrti úrazem,
  • pojištění rizikových sportů,
  • pojištění cestování letadlem (zpoždění a zrušení letu nebo zpoždění zavazadel).

Při výběru cestovního pojištění je zejména třeba si uvědomit, jaká je moje cílová destinace. Cena pojištění se bude lišit, když pojedu na tři týdny do Chorvatska, nebo když za tři týdny stihnu procestovat několik států v severní Americe. Pojišťovny často rozeznávají skupiny destinací jako např.: Evropa, celý svět (bez rizikových zemí), rizikové země.

Dalším kritériem je délka pobytu, kdy pojištění mohou být krátkodobá (od jednoho dne do max. několika měsíců), nebo dlouhodobá (zde se jedná nejčastěji o celoroční pojištění).

Další důležitou informací, podle které se cena pojištění výrazně liší, je účel pobytu. Bude rozdíl, jestli do cizího státu pojedete k moři na pláž, nebo jestli budete například provozovat rizikové sporty. Úplně jiná situace je, pokud se v cizím státě rozhodnete pracovat nebo pojedete na služební cestu.

U každého pojištění je třeba dát pozor na alkohol či jiné omamné látky, protože většina pojišťoven krátí své plnění, nebo nevyplní pojistnou událost vůbec.

Přes 3 roky zkušeností, zajistíme Vám nejlepší vedení