Zavřít

Místo "nemůžu si to dovolit" - položit otázku jinak - "jak si to mohu dovolit."

Neživotní pojištění

Pojištění toho, co už nežije :(

Neživotní pojištění jsou všechny druhy pojištění, které nespadají do životních pojištění. Předmět ochrany je zde nejčastěji hodnota majetku, tedy věci movité či nemovité, které chráníme před poškozením, zničením nebo odcizením a dále to také mohou být i nehmotné věci jako výdaje na právní ochranu, patenty či know-how.

Druhy neživotního pojištění, kterými se budeme zabývat, jsou:

Více se jim budeme věnovat v samostatných článcích.

Přes 3 roky zkušeností, zajistíme Vám nejlepší vedení