Zavřít

Rostete jen tehdy, když se necítíte pohodlně.

Životní pojištění

Pojištění neochrání od nemoci nebo nečekané události. Může ale ochránit vaše blízké a vaši ekonomickou stabilitu.

Životní pojištění je často skloňované jak mezi klienty, tak mezi finančními poradci. Jeho myšlenka je ve spojení rizikového pojištění s investiční částí tak, aby v dlouhodobém horizontu náklady na rizikovou část pokryly výnosy z investic. Tato situace zní pro klienta velmi lukrativně, a proto se finančním poradcům tak dobře prodává. Avšak realita bývá zpravidla úplně jiná. Pojďme se na to podívat blíže. Životní pojištění se může, jak už jsme si řekli, skládat ze dvou částí.

 • Investiční část – měsíční platba, která se vkládá na investiční fond
 • Riziková část – měsíční platba, kterou si klient kupuje pojištění na určité situace


Investiční část

Problémem u investiční části bývá zpravidla investiční fond, to znamená nejistý výnos a riziko. Viděli jsme spoustu fondů, jejichž výnos byl dokonce záporný. Častější výsledek je zhodnocení pod mírou inflace tedy pod 2 - 3 %, tudíž reálný výnos je stejně nulový. V tom nejlepším případě je výnos vyšší, ale podstupujeme zde zase vyšší míru rizika, což v dnešní době očekávané ekonomické krize nebude příjemné bát se o to, zda se investiční fond nepropadá o desítky procent. Navíc platíte poplatky a naspořené peníze máte uzamčené na dlouhou dobu. Zkrátka máme mnohem lepší prostředky ke zhodnocení finančních prostředků s konstantním výnosem 5 %, viz investice (odkaz). Dalším zádrhelem, který životní pojištění na českém trhu potkal, je vysoká provize finančním poradcům za jeho sjednání. To by nebyl problém sám o sobě, ale někteří poradci začali tento produkt zneužívat. První dva roky smlouva “konzumuje” všechny vložené prostředky. To je základem pro odměnu jak pojišťovně, tak poradci. Nešvar poradců je ten, že například po pár letech navrhnou klientovi, že je smlouva zastaralá a že je potřeba smlouvu obnovit, a sepíšou novou, tudíž si vydělají novou provizi a klientovy úspory přijdou vniveč. Klient začíná znovu. Kdo zná zákony složeného úročení, ten ví, že jeho síla je hlavně v delším nepřerušovaném časovém období, o které v tuto chvíli úplně přichází.

Investiční část životního pojištění nemusí být vždy špatná, má zajisté také spoustu výhod. Jednou z nich je daňový odpočet, který se dobře využije u klientů s vysokým daňovým základem, nebo příspěvek zaměstnavatele. Navíc se dříve uzavíraly tzv. kapitálové životní pojistky, které měly garantovaný výnos.

Jinak řečeno ve většině případů jsou lepší způsoby než investování v rámci životního pojištění, ale globálně to neznamená, že je potřeba každé investičko, které potkáme, zrušit, protože vždy záleží na celkové situaci klienta .


Riziková část

  „Rizikové pojištění je základním kamenem pro následné budování investičních plánů, bohatství a dosažení svých cílů. Představte si, že postavíte sebenádhernější dům bez základů v zemi. Ten se může kdykoliv zhroutit.„

Druhou, pro nás podstatně zajímavější částí, je část riziková. Rizikové pojištění je základním stavebním kamenem každé osobní ekonomiky, i když si to mnoho lidí nemyslí. Smyslem pojištění není ochrana od nečekaných situací, jako je nemoc, zranění, výpadek příjmů či povodeň, ale ochrana majetku, příjmu a jistot, v těchto situacích.

Rizikovka má krýt zejména příjem, pokud je příjem závislý od odpracovaných hodin, což je případ naprosté většiny lidí. Pro 1 % populace, která pobírá příjem, který není závislý na jejich činnosti či nečinnosti, je rizikové pojištění nadbytečné. Naším hlavním cílem je budování pasivních příjmů našich klientů a jejich finanční nezávislost. Podle toho se nastaví výše pojistných částek a charakter rizik. Jakmile rizikovka již nebude potřeba, tak se z klientova portfolia vyškrtne nebo upraví. Obecně je nastavení rizikového pojištění velmi individuální záležitost, v mnoha případech určitá rizika pojistit nejdou, nebo jsou díky zvýšené rizikovosti dražší. Obecně má rizikové pojištění sloužit jako nedílná součást dlouhodobé ekonomické strategie, které eliminuje riziko nedosažení cílů strategie na co nejnižší hladinu.


Z našeho pohledu nejčastější typy rizikového pojištění:

 • Smrt
 • Trvalé následky úrazu (0,5 %, 10 %)
 • Následky úrazu
 • Invalidita (1., 2., 3. stupeň)
 • Vážná onemocnění
 • Soukromé zdravotní pojištění (Nemocenské pojištění)
 • Denní odškodné
 • Úvěrová asistence
 • Pro ženy
 • Hospitalizace

O každém typu pojištění by šel napsat samostatný článek. Důležité je, jak budeme přemýšlet o rozvrstvení pojistných rizik a pojistných částek. Jak přemýšlíme o rizikovém pojištění my? Zde přichází na řadu naše know-how.


Nastavení rizikového pojištění

Pojistné částky mohou, ale nemusí mít konstantní charakter. Mnohdy se jedná o lineárně klesající charakter či úvěrovou asistenci, která má anuitní charakter. Každé riziko a každá pojistná částka se musí propočítat tak, aby v případě pojistné události pojišťovna vyplatila dostatek finančních prostředků na to, aby klientovi dlouhodobě zůstala životní úroveň, na kterou je zvyklý, plus prostředky na úpravy domu či vybavení v případě vážného zdravotního problému. To je ovšem pro většinu finančních poradců velký oříšek, jelikož velmi často dopadne situace tak, že klienta sice pojistí, ale v případě pojistné události klient peníze pojišťovny postupně spotřebuje, a nakonec bude donucen podstatně snížit svoji životní úroveň, jelikož mu jeho nový hendikep nedovolí vydělávat peníze. Tedy např. bude muset prodat svou nemovitost, začít spotřebovávat své rezervy, vybrat peníze z investic či být odkázaný na pomoc druhých apod. Pro naše klienty v případě opravdu závažných situací máme řešení, které klientovi zajistí pasivní příjem ve velikosti jeho nákladů na živobytí nebo jeho příjmu, na který je zvyklý. Zkráceně řečeno bude mít pojistku, která je funkční a přesně nastavená podle vybraných kritérií. Rizikové pojištění je základním kamenem pro následné budování investičních plánů, bohatství a dosahování svých snů.

Přes 3 roky zkušeností, zajistíme Vám nejlepší vedení